RESTAURANT
BUSCADOR
Menú diari - Cap de setmana
Menu diari
Cap de setmana (Divendres nit - Diumenge nit)

Amanida central
3 plats a escollir de primer
4 plats a escollir de segon
4 postres a escollir
Pa,Vi,Cafè

10 € (iva inclos)

Amanida central
3 plats a escollir de primer
4 plats a escollir de segon
4 postres a escollir
Pa,Vi,Copa de cava, Cafè

15 € (iva inclos)

Menu infantil
Pasta
Carn a la planxa
Postres
Pa, aigua i refresc

8 € (iva inclos)

Web.NET | Soluciones avanzadas en gestor de contenidos

Distribuït per:  Vilà - Informàtica